«Vi hadde alt eller intet foran oss» / «We had everything or nothing before us»

Vi mennesker tilbringer mesteparten av vår tid i mellomrom.

Vi er på farten i universet, setter kurs mot nye bredder og er i konstant utvikling. ”Vi hadde alt eller intet foran oss” utforsker rommene mellom mål, mellom mennesker og mellom destinasjoner. Når er vi fremme må en tro?

For omlag 100 000 år siden vandret mennesket ut fra Afrika og vi spredde oss til alle kontinenter, unntatt Antarktis. Der har vi holdt på de siste 100 årene. Søken etter en bedre fremtid driver oss stadig videre på territoriale eller mentale distanser.

I dagens Norge har vi tilgang til alt og vil ha 100% mer av alt. We want more! Samtidig jages mennesker på flukt andre steder i verden. En flukt fra ingenting i et enormt mellomrom. Enten vi har alt eller intet foran oss, kan vi kanskje forstå hverandres mellomrom.

Forestillingen følger en reiserute hvor seks dansere og en musiker improviserer over temaet mellomrom. Hva som skjer mellom kartkoordinatene er opp til dem og hver forestilling vil derfor være en unik reise som publikum blir en del av.

Presse: Anmeldelse av forestillingen «Alt eller intet» i Oppland Arbeiderblad.

Denne lysbildefremvisningen krever JavaScript.

«We had everything or nothing before us»

We humans spend most of our time in between goals.

We are on the move in the universe , sets course towards new shores and is in constant development. » We had everything or nothing before us » explores the spaces between goals, between people and between destinations. Do we ever reach our goals ore destinations ?

For about 100,000 years ago man walked out of Africa and we spread ourselves to every continent except Antarctica. There we held in the past 100 years . The search for a better future drives us constantly on the territorial or mental distances.

In today’s Norway we have access to everything and will have 100 % more of everything . We want more ! Meanwhile chased people displaced elsewhere in the world. An escape from nothing to a huge space . Whether we have all or nothing before us, we may understand each other’s space .

The show follows a route where six dancers and a musician improvises on the theme of space . What happens between map coordinates is up to them and each performance will be a unique journey that the audience becomes a part of.

Dancers: Konrad Jan Szymański,Adrian U. Skjoldborg, Daniel Stamnes, Annette Brandanger, Erlend Rolfsjord og Catharina Vehere Gresslien.

Choreography : Gull Øzger, Music and composer: Bjarne Kvinnsland,  Light: Zenisk AS, Costumes: Marcus Olson, Dramaturge: Katinka Rydin Berge, Foto/plakat: Yaniv Cohen, Flyer og program: Miriam Øzger, PR: Janka Stensvold Hendriksen, Teaser: Martin Edelsteen, Lystekniker: Kristian Gylder/AVAB, Prosjekt ansvarlig :Gull Øzger, Produksjonsleder :Helle L. Moum.